O Smartsettle

Smartsettle je bezpečný systém pro online vyjednávání pro strany, které mají zájem dospět k formální dohodě. Smartsettle umožňuje řešit široké spektrum situací. Vaše vyjednávání zde může začít, ať je jeho předmětem cokoliv. Naše aplikace Smartsettle ONE je zcela online a je určená pro dvě strany, vyjednávající spolu o věcech, které lze zjednodušit na jednu spornou otázku s číselnou hodnotou.


Časté dotazy

Visual Blind Bidding je proces, který umožňuje odstranit zdlouhavé vyjednávací “tanečky”, charakteristické pro tradiční vyjednávání. Strany nejprve navrhnou své viditelné nabídky, kterými sdělují svou představu optimálního řešení vyjednávání. Smartsettle poté vygeneruje návrhy, které leží hodnotově mezi viditelnými nabídkami, které si strany vyměnily. Každá strany může skrytě pro druhou stranu akceptovat kterýkoliv z takto generovaných návrhů. Skrytá (tajná) akceptace uvádí, s čím je příslušná strana připravena souhlasit, přestože to není pro ni optimální řešení. K dosažení dohody mezi stranami dojde, když se nabídky stran, včetně těch skrytých, vzájemně překryjí. Pokud k žádné dohodě nedojde, strany mohou pro řešení svého sporu využít jakékoliv jiné způsoby, aniž by prozradily jakékoliv důvěrné informace.
  • Stanoví počáteční rozsah vyjednávání
  • Jsou doplňkovým způsobem komunikace
  • Pomáhají získat větší ústupky dříve, než kdyby neexistovaly
  • Mohou být použity k zotavení v závěrečné relaci, pokud jste se drželi zpátky
  • Mohou být použity k vyjednávání staromódním způsobem, zvláště pokud se tajné nabídky nepřekrývají
  • Mohou být použity k určení rizika souhlasu s END
Všechny nevyřešené otázky se vyjednávají současně jako jeden soubor návrhů. Strany dospějí k dohodě, když obě akceptují stejný soubor návrhů.
Pokud na konci vyjednávacího kola existuje malý rozdíl v podaných nabídkách, lze jej vyřešit prostřednictvím tzv. Automatic Deal-Closer (ADC), pokud každá ze stran souhlasí s automatickým rozšiřováním své nabídky pod podmínkou, že druhá strana taktéž odsouhlasí rozšiřování své nabídky. Pokud je rozdíl příliš velký, lze jej vyřešit pomocí expertního mediátora, pokud s tím obě strany souhlasí.
Smartsettle umí urychlit vyjednávání prostřednictvím tzv. Visual Blind Bidding tím, že odmění vstřícnost příslušné strany. Pokud se překrývají skryté nabídky, Smartsettle připočte většinu z překryvu té straně, která jako první dostala svou nabídku blízko hodnotě, umožňující uzavření dohody.
Na začátku se strany musí dohodnout na celkovém termínu jednání. Pokud lhůta vyprší před dosažením dohody, vyjednávání končí bez dohody. Kterákoli strana může také vyhlásit závěrečnou relaci, pokud se domnívá, že se druhá strana zdržuje nebo je příliš pomalá v reakci.
Pokud nedojde k dohodě ani ve finálním vyjednávacím kole, mohou strany využít tzv. Expert Neutral Decider (END) jako nástroj k dosažení dohody. Průměrná hodnota z doporučení několika expertů (obvykle tří) je považována za spravedlivé řešení. Smartsettle následně dá určitou výhodu té straně, jejíž návrh byl nejblíže této spravedlivé hodnotě tím, že se rozdíl mezi nabídkou této strany a spravedlivou hodnotou rozdělí za využití RCB. Uživatelé si mohou nacvičit při vyjednávání s robotem, jak END funguje, předtím, než END využijí v reálném vyjednávání.
Smartsettle předpokládá, že “spravedlivé” řešení leží v překryvu nabídek. Strany by neměly souhlasit s rozšiřováním svých nabídek, pokud s tímto nesouhlasí.
Začátek v extrémní pozici se nepovažuje za kolaborativní, ale Smartsettle se ve skutečnosti nestará o to, kde strany začínají nebo o kolik se posunou ze své výchozí pozice, pokud je jejich poslední tah relativně malý. Ten, kdo se držel nejméně a udělal nejmenší poslední pohyb, získá větší přesah pomocí algoritmu REE. Je samozřejmé, že strana, která začíná v extrémní pozici, bude mít větší potíže zajistit, aby její konečný pohyb byl malý.
Pokud by se místo REE použil split-the-difference, pak by si strany uvědomily, že není na škodu se držet zpátky a mají menší motivaci posouvat se dříve a doufat v dohodu dříve. A někdy by jim takové chování dalo lepší nabídku a odměnilo je za to, že se drží zpátky.
Namísto diskusí zvlášť o každém ústupku a jeho odůvodňování nebo naopak kritizování druhé strany, že její ústupek je příliš malý, můžete vyjádřit své pocity a nechat určení spravedlivého řešení na objektivních kritériích.
Smartsettle používá komplexní přístup při vyjednávání tím, že se všemi spornými otázkami nakládá jako s jediným souborem. Z toho důvodu Smartsettle vyžaduje, aby strany nejprve vytvořili Rámec vyjednávání, představující něco jako jejich finální dohodu s prázdnými položkami pro nevyřešené otázky.
Pokud strany nedojdou v prostředí Smartsettle k rychlé dohodě, mohou také využít ke svým diskusím bezpečnou chatovací funkci nebo video konferenci. Strany mohou rovněž vkládat digitální soubory na podporu svých vyjednávacích nabídek. Navíc, pokud by nic z toho nebylo dostatečné, strany mohou využít telefon nebo se setkat osobně.
Smartsettle je možné využít pro mnoho typů vyjednávání. Konkrétní příklady zahrnují vyjednávání o ceně nějaké movité věci nebo nemovitosti, spory o malé částky, vyjednávání mezi kupujícím a prodávajícím o ceně, aukční ceny, jednání o dluhu, pojišťovacích nárocích, řešení manželských sporů, kolektivní spory, korporátní transakce (Mergers & Acquisitions), jakož i mezinárodní smlouvy.
Facilitátor může pomoci jedné nebo oběma stranám a obecně je tu, aby pomohl s procesem a našel informace nezbytné k vyřešení případu. Role mediátora je rušivější a může být zasvěcen do tajných kroků strany, pokud obě strany souhlasí.
Opravdu chceme, abyste se zeptali na opačnou otázku. Jak moc mi Smartsettle prospěje? Filozofií společnosti Smartsettle je, abyste s námi tyto výhody sdíleli. Takže v případě Smartsettle ONE neplatíte žádný poplatek za cvičení proti robotovi nebo za zahájení vlastního živého případu. Při vypořádání je poplatek obvykle malým procentem zbývajícího viditelného rozsahu vyjednávání v době vypořádání, což je jasným měřítkem poskytnuté výhody. Tato metoda také zabraňuje střetu zájmů, který by mohl nastat, pokud by byl poplatek založen na hrubé hodnotě vypořádání.

Pokud potřebujete facilitátora nebo zprostředkovatele, poplatky za tuto službu jsou navíc k základnímu poplatku za vypořádání.
Školení je k dispozici, pokud se chcete stát certifikovaným intervenátorem v případech Smartsettle. Pár stovek dolarů vám pomůže začít. Infinity trénink se může snadno vyšplhat na tisíce. Nastavení vašeho vlastního generického značkového systému Smartsettle ONE bude stát asi 2 000 USD. Přizpůsobení je navíc.

Požádejte o cenovou nabídku.

Všechny poplatky se mohou bez upozornění změnit.